V současné době jsme již zhotovili desítky faksimile různých grafických  listů, vedut i historických fotografií
a dalších vyobrazení, od velikosti formátu A4 až po rozměrné tisky, jakým byly například reprodukce univerzitních doktorských tezí pro stálou muzejní expozici z dějin Univerzity Palackého v Olomouci,
o velikosti až 920 mm x 1460  mm.

Nabízíme digitalizaci a výrobu věrných reprodukcí dokumentů, grafických tisků a obrazů ze sbírek muzeí, archívů, měst, knihoven. Reprodukce vyrábíme jak na archivních papírech, tak i plátně s následnou adjustací
a rámováním.

Většina tisků prochází procesem úpravy formátu, napodobení autentických poškození, včetně patinování, které je dílem zkušených konzervátorů a restaurátorů.

Podle požadavku zákazníka zajišťujeme odpovídající adjustování – paspartování, rámování, uložení a instalaci vyrobených kopií.

 

VEŠKERÉ ZOBRAZENÉ UKÁZKY JSOU Z NÁMI VYHOTOVENÝCH KOPIÍ. NEJEDNÁ SE O TISKOVÁ DATA! 

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži