Faksimile a agrafické tisky do výstav a stálých expozic pro Vlastivědné muzeum v Olomouci.