Kresba a grafika

Faksimile kreseb a grafik pro Muzeum umění Olomouc jsme vytvářeli a vytváříme ze dvou hlavních důvodů. Prvním jsou faksimilia pro  expozice, jako je například Kabinet kresby, který je v Arcidiecézním muzeu Kroměříž nebo například expozici Koně v piškotech, pro kterou jsme vytvořili více než čtyřicet faksimilií grafik znázorňujících slavnosti na dvoře Leopolda I. Důvodem volby faksimilií je citlivost papíru originálů. Další faksimilia slouží jako zástupy v době, kdy byly originály v zápůjčce, pro tento účel jsme například vytvořili faksimile kresby Jana Zrzavého. Významná pro nás byla realizace faksimile triptychu Velikonoce Jana Preislera.

Faksimile triptychu Jana Preislera Velikonoce
Faksimile grafiky Jana Zrzavého

Faksimile bylo vytvořeno pro účel zástupu, když byl originál v zápůjčce.


STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2017