Listiny

Kladrubský hřebčín má za sebou bohatou historii, proto jsou v expozici vystavené i faksimilia listin, důležité pro hřebčín. Originály listin jsme digitalizovali v Státním oblastním archivu v Zámrsku.

Faksimile listina vydané Františkem Josefem I. roku 1859
Zadní strana listiny z roku 1859
Umístění faksimile listiny v expozici

STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2017