Nabízíme služby, které zahrnují digitalizaci sbírkových fondů, tvorbu věrných kopií obrazů, faksimilií listin s pečetěmi, grafik, katastrálních map, plánů, kreseb, notových partitur, rukopisů, knižních vazeb atd., za pomocí nových technických a technologických postupů, s využitím následného dotvoření kopií restaurátory a konzervátory.
Výhodou našeho zpracování kopií a faksimilií je jejich příznivá pořizovací cena, nenáročnost na prostředí a v neposlední řadě možnost jejich okamžité opakovatelnosti výroby v řádech dnů ve stejné kvalitě provedení.

STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2017