Historické artefakty | Modely

Naše tvorba se neomezuje jen na archiválie, ale i na artefakty, jako jsou zbraně, terče, umělecké předměty, náhrobky nebo  modely hradů, zámků a měst. Modely slouží nejen pro představení daných objektů v minulosti, ale i jako modely haptické pro nevidomé.

Haptický model hradu Bouzov
Haptický model katedrály sv. Václava v Olomouci
Haptický model kláštera Hradisko
3D model zámku ve Velkých Losinách
3D model žerotínského zámku ve Valašském Meziříčí
3D model historického centra Valašského Meziříčí
Část 3D modelu historického centra Valašského Meziříčí
3D model zámku Kinských ve Valašském Meziříčí
Do naší činnosti patří i repliky historických náhrobků
3D model historického centra Valašského Meziříčí
Detail z 3D modelu Valašského Meziříčí
3D model vsetínského zámku
3D model vsetínského zámku
3D model vsetínského zámku
Replika historického náhrobku
Repliky střeleckých terčů v Muzeu Litovel
3D model historického centra Valašského Meziříčí
Replika střeleckého terče
Detail repliky střeleckého terče
Detail repliky historického náhrobku
3D model vsetínského zámku

Detail kopie střeleckého terče

Detail kopie dřevěného terče. Kopie je vystavená spolu s dalšími v Muzeu Litovel.


STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2017