Kabinet zahradní kultury | 500 let zahradní kultury v Kroměříži
19. 4. 2013 – 2016
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | II. patro Arcibiskupského zámku v Kroměříži
 

 
Zahradní kultura dosud patří k neprávem opomíjeným tématům v českém dějepise umění, přestože byla přinejmenším do první poloviny 19. století chápána jako vrcholné téma v rámci všech uměleckých disciplín a patřila k hlavním projevům tzv. vysoké kultury.
Bylo to právě zahradní umění, které jedinečným způsobem propojovalo a sjednocovalo většinu uměleckých druhů – architekturu, malířství, sochařství, poezii, hudbu a rovněž i filozofii. Především však dokázalo nejzřetelněji ztělesnit jednu ze základních lidských tužeb a idejí – vztah konkrétního člověka s jeho vnitřním světem ke světu obecnému, vnějšímu, tedy k Bohu.
Národní památkový ústav ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Arcibiskupským zámkem v Kroměříži připravil díky strukturálním fondům Evropské unie (konkrétně Integrovanému operačnímu programu) rozsáhlou expozici mapující téměř půltisíciletou historii jednoho z nejucelenějších a zároveň nejpoetičtěji koncipovaných zahradních celků – zámeckých zahrad v Kroměříži (Květné a Podzámecké zahrady), které byly pro svou jedinečnost zapsány v roce 1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se vůbec o první takto rozsáhlou expozici vztahující se k tématu zahradního umění v českých zemích.
Výstava poprvé představí širší veřejnosti formou stálé expozice historické materiály (plány, kresby, grafické listy, obrazy, sochy aj.) týkající se nejen obou zdejších zámeckých zahrad, ale i předních evropských zahradních areálů v rozmezí od 16. do 19. století. Nesmírně cennými a divácky atraktivními exponáty jistě budou i dva rozměrné modely obou zámeckých zahrad z jejich vrcholných období. 

 

Zdroj: Ondřej Zatloukal/MUO/