Publikace k oslavě 800 let města Boskovice

Oslavy výročí města jsou vždy významnou událostí, a když se jedná o tak kulaté číslo jako 800 let, je to příležitost k zamyšlení a rekapitulaci. Muzeum města Boskovice vytvořilo pro tuto příležitost unikátní publikaci, která se stala výsledkem pětileté práce a spolupráce 25 autorů.

Byli jsme hrdí, že jsme mohli být součástí tohoto významného projektu. Naše práce zahrnovala grafický design, zlom a sazbu, což nám umožnilo přispět k vizuálnímu a estetickému aspektu této rozsáhlé práce.

Publikace je rozdělena do pěti hlavních chronologických celků a celkem 28 kapitol. Každá kapitola se věnuje různým aspektům dějin města, od přírodních poměrů, přes správu a architekturu, až po náboženství, vzdělání, kulturu, obchod a průmysl. Kniha je bohatě ilustrována, a to celkem 261 barevnými ilustracemi, což zdůrazňuje její reprezentativní charakter.

Publikace je nejen oslavou 800 let města Boskovice, ale také důkazem toho, jak mohou spolupráce, odborné znalosti a kreativní přístup přinést nové perspektivy na známá témata. Je to odkaz na minulost, ale také inspirace pro budoucí generace, které se budou chtít dozvědět více o svém městě a jeho bohaté historii.

Alfons Bedřich Ferdinand hrabě Mensdorff-Pouilly

Okolo roku 1840.

Alphons Friedrich jako velkostatkář s rodinou
Sourozenci Mensdorffovi a Salmovi
Erb
Přední a zadní strana publikace
Foto úvodní strany
Frontispis
Oblálka
Předělka
Předělka 2

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020