Zde se nacházíte | Svatováclavské návrší v proměnách staletí

Jedním z našich nejnovějších projektů je spolupráce s Arcidiecézním muzeem v Olomouci na jejich nové stálé expozici s názvem "Zde se nacházíte". Expozice, umístěná ve zrenovovaném podkroví muzea, se zaměřuje na historii svatováclavského návrší a jeho proměny v průběhu staletí.

Naše spolupráce s muzeem zahrnovala vytvoření faksimile Olomouckého horologia, ilustrovaného rukopisu z první poloviny 12. století. Tento rukopis je jedním z nejvýznamnějších liturgických textů, které byly vytvořeny na objednávku biskupa Jindřicha Zdíka pro olomouckou kapitulu sv. Václava. Kromě toho jsme vytvořili řadu tisků plánů a architektonických studií, které dokumentují rekonstrukce arcidiecézního muzea a celého objektu v průběhu času.

Expozice je doplněna moderními médii, včetně virtuální vizualizace a bronzových modelů návrší z různých historických období. K expozici také patří komiks, který návštěvníkům přiblíží historii svatováclavského návrší prostřednictvím příběhu mladého člověka, který se stane cestovatelem v čase.

Projekt je svědectvím o tom, jak se dá historie a kultura představit v novém světle. Je to nejen retrospektiva, ale i inspirace pro budoucí generace, které se budou chtít dozvědět více o svém kulturním dědictví.

Antonín Josef Schindler, Slavnostní průvod z biskupské residence do dómu, který se konal 1. 5. 1740.
 Johann Sarkander Thalherr, Plán věží katedrály sv. Václava v Olomouci, (1803)

Tužka, tuš, akvarel, papír.

Josef Erwin von Lippert

Studie první fáze přestavby

Josef Erwin von Lippert,1860

Návrh na restauraci katedrály sv. Václava v Olomouci – perspektiva (studie druhé fáze přestavby)

Josef Erwin von Lippert, Olomoucký dóm, 1865

Project mit zwei Thürme an der Westseite (studie třetí fáze přestavby)

Gustav Meretta, Návrh na restauraci katedrály sv. Václava v Olomouci - perspektiva, 1886

Tuš, papír.

Studie Jana Sokola, 1968
Misál Jana z Bludova (nejstarší vyobrazení katedrály sv. Václava od západu), Olomouc, 1466
Misál Jana z Bludova (nejstarší vyobrazení katedrály sv. Václava od západu), Olomouc, 1466
Pasionál Jana Kalivody (nejstarší vyobrazení kapitulního děkanství), Olomouc, 1525
Johann Willenberger, veduta Olomouce, dřevořez, 1593
F.B. Werner a M. Engelbrecht, celkový pohled na Olomouc od severu, kolem 1740

Mědiryt

Bakalářská teze Matyáše Schmidta s požárem Nové brány, 1676

Mědirytina s čárovým leptem, papír, obraz.

Karl Bschor, Katedrála sv. Václava v Olomouci – podélný řez, 1820

Litografie s podtiskem, papír.

Franz Richter, Katedrála sv. Václava, 1831

Akvarel, papír.

Josef Erwin von Lippert, studie čtvrté fáze přestavby (1865–1866) – Dom zu Olmütz, 1865

Ttužka, sepie, papír

Studie Jana Sokola, 1968
Skica přestavby budov kapitulního děkanství na Arcidiecézní muzeum – hospodářský dvůr 
Skica přestavby budov kapitulního děkanství na Arcidiecézní muzeum – interiér 
Skica přestavby budov kapitulního děkanství na Arcidiecézní muzeum – vnitřní uspořádání

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020