Listiny, gruntovnice a registr příjmů a vydání pro město Fulnek

Na začátku roku 2019 jsme vytvořili tři faksimile listin pro město Fulnek. Všechny tři listiny se týkají bývalého augustiniánského kláštera a jejich originály jsou uloženy v Zemském archivu v Opavě. Dále jsme vyhotovili maketu gruntovnice a registr příjmů a vydání, originály jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Novém Jičíně. Podívejte se do fotogalerie, jak se nám dílo podařilo!

Detail kopie pečeti z roku 1446

Foto: Jan Krásl

Detail zadní strany faksimile zakládací listiny kláštera augustiniánů
Faksimile dvoulistu vloženého do makety gruntovní knihy

Foto: Jan Krásl

Faksimile listiny z 31. 7. 1446, originál uložen v Zemském archivu v Opavě

„Purkmistr a rada města Fulneka vyznávají, že se dohodli s proboštem Mikulášem a fulneckým klášterem, že klášterní podsedky a dvůr proboštský ve Fulneku mají býti osvobozeny od všech dávek městu, že klášter bude za to obstarávati zdarma pohřby ve městě s kříži a se zpěvem; z platu 1 hř., který dosud klášter ve městě má, dostane ročně 3 a půl vědruňku, a to 28 gr. o svatém Janu a 28. gr. o sv. Václavu; louky proti Děrnému, prodané za pastvisko rozdělené na 8 zahrad k užitku města, smí klášter používati jako pastviska pro veškerý svůj dobytek z obou svých dvorů, pokud bude vyháněn na pastvu společně s dobytkem z města městským pastýřem.“ Foto: Jan Krásl

Práce na faksimile listiny z 29. 9. 1389

Foto: Jan Krásl

Kopie registru příjmů a vydání města Fulnek
Práce na faksimile listiny z 31. 8. 1473

Foto: Jan Krásl


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020