Výstava na hradě Bouzov 700 let na papíru a v kameni

Na hradě Bouzov čeká návštěvníky a návštěvnice nová expozice 700 let na papíru a v kameni. Navrhli jsme koncepci výstavy a grafický design. Na výstavě jsou k vidění proměny hradu Bouzova, exponáty, které mapují jeho vývoj, informace o šlechtických rodech, které Bouzov vlastnily a v neposlední řadě faksimilia listin, přičemž nejvýznamnější je kopie listiny z prosince roku 1317, od které se počítá první zmínka o hradě Bouzově. Kopie listin jsou rovněž naše práce. Tak neváhejte a vydejte se na hrad Bouzov!

Faksimile listiny z 27. 12. 1317

V této listině nalezneme nejstarší zmínku o hradě Bouzově. Originál je uložen v Rakouském státním archivu ve Vídni.

Výstava na hradě Bouzov 700 let na papíru a v kameni | Stavební vývoj hradu
Detail vitrín

Detail vitrín s kopiemi zápisů z Moravských zemských desek.

Část expozice věnovaná stavebnímu vývoji hradu

Ve vitrínách jsoz vystavené zámky, klíče, podkovy, ale také 3D modely hradu z dob před romantizující přestavbou.

Výstava na hradě Bouzov 700 let na papíru a v kameni | Stavební vývoj hradu
Poklady z hradního lapidária
Výstava na hradě Bouzov 700 let na papíru a v kameni | Majitelé hradu
Faksimile listiny z 15. 11. 1382

Beneš z Bouzova, Procek, jeho syn, Hynek z Lipé, Ptáček z Pirkštejna, Oldřich z Boskovic, Vok z Holštejna, Jaroš z Cimburka slibují markraběti Joštovi obránit (až) po tři léta po Benešově smrti hrad Bouzov s příslušenstvím v listině popsaným, jejž markrabě koupil od Beneše a Procka z Bouzova, před každým a zvláště před jitřním darem manželky Beneše z Bouzova.

Vitrína s faksimile listiny, ve které je poprvé zmíněn hrad Bouzov
Výstava na hradě Bouzov 700 let na papíru a v kameni | Stavební vývoj hradu

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020