Příspěvek k interaktivní expozici národního parku Krkonoše

V Krkonošském muzeu ve Vrchlabí probíhá výstavba nové, moderní expozice, která má za cíl přiblížit návštěvníkům krásy a historii Krkonoš. Expozice je plná interaktivních prvků a prostorových objektů, a její realizace je výsledkem dlouholeté přípravy. Naším podílem na tomto ambiciózním projektu byla dodávka faksimilí.

Realizovali jsme velkoformátové mapy, medijní kresby, věštecké tabulky, knihy, kroniky a dokonce i socialistickou nástěnku. Kromě toho jsme vyhotovili reprodukce cca 10 map, 7 kreseb, 15 svatých obrázků, 2 knih a kopii spiritistické tabulky. Naše práce tak přispívá k celkovému zážitku z expozice, která pojednává jak přírodu, tak člověka interaktivně. 

Expozice v Krkonošském muzeu je součástí širšího projektu, který zahrnuje rekonstrukci bývalého augustiniánského kláštera ve Vrchlabí. Celkové náklady na projekt se odhadují na téměř 300 milionů korun, a otevření je plánováno na říjen tohoto roku.

Naše spolupráce s organizátory tohoto projektu byla pro nás velkou ctí a potvrzením naší odbornosti v oblasti výroby faksimilí a reprodukcí. Jsme nadšeni, že jsme mohli přispět k tomuto významnému kulturnímu a vzdělávacímu projektu, který bezpochyby přiláká mnoho návštěvníků a stane se jedním z hlavních turistických lákadel Krkonoš.

Grauparova mapa

Jedná se o rukopisnou, kolorovanou perspektivní mapu s rozměry 199,5×355 cm a měřítkem 1:12 000. Tento dokument je klíčovým svědectvím o Krkonoších, zejména o městě Jilemnice, v 18. století. Mapa zobrazuje Jilemnici s velkou pečlivostí, zakresluje 140 domů, což je téměř shodné s počtem obyvatel z roku 1754.

Mapa Lánovské vsi
Medijní kresby
Medijní kresby
Medijní kresby
Mapa SněžkaMáchův zápis ze Sněžky

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020