Kresba a grafika

Faksimile kreseb a grafik pro Muzeum umění Olomouc jsme vytvořili ze dvou důvodů. Prvním jsou faksimile pro expozice, jako je například Kabinet kresby, který je v Arcidiecézním muzeu Kroměříž nebo expozice Koně v piškotech, pro kterou jsme vytvořili více než čtyřicet faksimilií grafik znázorňujících slavnosti na dvoře Leopolda I. Důvodem volby faksimilií je citlivost papíru originálů. Další faksimile slouží jako zástupy v době, kdy byly originály v zápůjčce. Pro tento účel jsme vytvořili faksimile kresby Jana Zrzavého, nebo triptychu Velikonoce Jana Preislera.

Faksimile triptychu Jana Preislera Velikonoce
Faksimile grafiky Jana Zrzavého

Faksimile bylo vytvořeno pro účel zástupu, když byl originál v zápůjčce.


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020