Mapy a plány

Součástí expozice Národního hřebčína je soubor faksimilií plánů a map. Plány se pohybují v rozměrech v průměru 50 x 60 cm - jedná se o plány stájí, ale také o plány zámku, zahrady či kostela. Katastrální mapy dosahují větších rozměrů. Největší z nich, katastrální mapa Labe u Kladrub, dosahuje rozměrů 276 x 54 cm.

Faksimile katastrální mapy Kladrubského revíru
Faksimile katastrální mapy Kladrubského revíru
Faksimile katastrální mapy Kladrubského revíru
Faksimile katastrální mapy s Labem u Kladrub
Faksimile katastrální mapy s Labem u Kladrub
Faksimile plánu Novohradska

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020