Nobilitační listina Viléma Dubského z Třebomyslic

Císař Rudolf II. povýšil Viléma Dubského z Třebomyslic do stavu svobodných pánů roku 1608 nobilitační listinou, která je uložena ve Státním zámku Lysice, kde jsme ji digitalizovali a následně vytvořili faksimile. Povýšení je psané česky novogotickou kurzívou na pergamen, součástí je přivěšená vosková pečeť.

Detail z faksimile nobilitační listiny Viléma Dubského
Faksimile nobilitační listiny Viléma Dubského

Císař Rudolf II. povyšuje Viléma Dubského z Třebomyslic († 1631) do stavu svobodných pánů (1608). 

Faksimile nobilitační listiny Viléma Dubského po složení

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020