Repliky desek ústavy ČR a historických listin

V roce 2021 jsme měli tu čest spolupracovat s Parlamentem České republiky na vytvoření replik kožených desek a faksimilí několika klíčových historických dokumentů České republiky. Tento projekt byl realizován pod dohledem renomované restaurátorky Evy Kráslové. 

Listina základních práv a svobod

Jedním z nejvýznamnějších dokumentů, na kterých jsme pracovali, je Listina základních práv a svobod z roku 1991. Proces výroby zahrnoval přípravu usně, potažení, vyzlacení, slepotisk a výrobu štočku. 

Obnovené zřízení zemské

Dalším důležitým dokumentem bylo Obnovené zřízení zemské. Zde jsme se zaměřili na vyhotovení faksimile vazby knihy, což bylo náročné jak z hlediska materiálu, tak z hlediska zachování historické autenticity. 

Vladislavské zřízení zemské

Vladislavské zřízení zemské bylo dalším dokumentem, na kterém jsme pracovali. V tomto případě jsme vytvořili faksimile dvojlistu.

Celý projekt byl charakterizován ruční výrobou a důrazem na detail. Každý krok byl pečlivě plánován a realizován tak, aby odpovídal historickým standardům a estetickým požadavkům.Tento projekt byl nejen technicky náročný, ale také nesmírně významný z hlediska kulturního a historického dědictví České republiky. Jsme hrdí, že jsme mohli být součástí takového podniku a přispět k zachování a prezentaci těchto klíčových dokumentů pro budoucí generace.

Vladislavské zřízení zemské

Zemský zákoník či jinak zemské zřízení vydaný roku 1500 – oficiálně jako Zemská zřízení království českého. Jde o první kodifikaci českého zemského práva. Při jeho vytvoření měla silné slovo šlechta, které se podařilo zformulovat své výsadní postavení v Českém království na úkor panovníka a měšťanstva.

Vladislavské zřízení zemské
Obnovené zřízení zemské

Název pro historické zemské ústavy Čech (z 10. května 1627) a Moravy (z 10. května 1628). Názvem Obnovené zřízení zemské se někdy označuje též návrh zemského zřízení pro Opavské knížectví ze 60. let 17. století.

Desky ústavy z roku 1993
Desky ústavy z roku 1948
Desky listiny základních práv a svobod
Příprava repliky desek ústavy
Příprava repliky desek ústavy
Příprava repliky desek ústavy


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020