Černínové jako vyslanci, cestovatelé a sběratelé - pokračování výstavy Dokonalý diplomat

Na zámku v Jindřichově Hradci se připravuje pokračování výstavy Dokonalý diplomat. Výstava zaměřená na diplomatické služby Černínů začala v druhé půli července 2018. Na největší výstavě, kterou Národní památkový ústav pořádal v roce 2018, je prostor i pro naše faksimilia: dopisy, časové harmonogramy, jídelní lístky, stavební plány a další. Nyní jsme vytvořili další faksimilia archiválií.

Vitrína s faksimiliemi
Vitrína s faksimiliemi

Uvnitř vitríny jsou k vidění např. jídelní lístky a pozvánky ke stolu

Faksimilia denních menu
Vitrína s faksimiliemi

Detail

Pohled do expozice
Detail vitríny s faksimiliemi listin
Faksimile listiny
Faksimile listiny z 19. 12. 1678
Faksimile listiny z roku 1662

Povolení papeže Alexandra VII. pro Dianu Marii Černínovou roz. Ippoliti di Gazoldo ke vstupu do kláštera sv. Kláry v Mantově

Faksimile dopisu
Faksimile dopisu
Faksimile listiny
Faksimile listiny
Faksimile listiny
Faksimile seznamu diplomatů
Detail faksimile stavebního plánu

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020