Návrat rodu Žerotínů do Valašského Meziříčí

Ještě před čtyřmi lety byl žerotínský zámek ve Valašském Meziříčí prázdný, dnes zde nalezneme rozsáhlou expozici věnovanou rodu Žerotínů, tedy rodu, který jej postavil. Pro Trinity-Art to znamenalo tvorbu faksimilií listin, kopie knih, umělecké reprodukce 30-ti obrazů, faksimilie map a plánů, rodokmenů, modelů a náhrobku. Tato práce trvala téměř pět let, ale výsledek naplnil očekávání.  

Faksimile portrétu Bernarda I. ze Žerotína
Slavnostní zahájení
Kopie obrazů, rodokmeny...
Pohled do expozice
Faksimile nobilitační listiny z roku 1706

Nobilitační listina, která povyšuje Jana Jáchyma z Žerotína do stavu říšských hrabat. 

Kopie nebo originály?
Model žerotínského zámku ve Valašském Meziříčí
Faksimile rodokmenu rodu Žerotínů

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020