Vytváříme a zpracováváme faksimile, reprodukce listin, historických grafických listů, obrazů, dokumentů
a jiných významných archiválií. 

 

Pro zhotovení věrných kopií – faksimile historických listin používáme technologii řízeného tisku na archivní papíry s vysokou barevnou stálostí a věrností kopie oproti originálu. Archivní papír, na který tiskneme, má třívrstvou povrchovou úpravu, je vyráběn z bělené buničiny a neobsahuje dřevo. Je stoprocentně bez kyselin, má vysokou hodnotu pH (7,5 až 9,5) a je velmi odolný proti stárnutí. Z hlediska své kvality plně odpovídá normě DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48–1992. Nabízí nejvyšší archivní třídu, s životností až sto let.

 

Důležitým předpokladem zpracování faksimile nebo reprodukce archiválie jsou kvalitní digitální data. Data získáváme z fotobank institucí, která následně technicky posuzujeme a v případě nutnosti pořizujeme snímky našimi prostředky.

 

Při prezentování v expozicích nepotřebují naše faksimile listin klimatizované prostředí a jsou odolné proti mnoha nepříznivým podmínkám. Jejich výhodou je také nižší pořizovací cena ve srovnání s manuálně vytvářenými kopiemi, například na pergamenu.

 

VEŠKERÉ ZOBRAZENÉ UKÁZKY JSOU Z NÁMI VYHOTOVENÝCH KOPIÍ. NEJEDNÁ SE O TISKOVÁ DATA!