Podobně jako jsou pořizovány věrné kopie obrazů, soch i památek uměleckého řemesla, jejichž originály jsou uloženy v chráněných a klimatizovaných muzejních a galerijních depozitářích, je zapotřebí stejným způsobem chránit mimořádně významné kulturní památky zhotovené z papíru, plátna a pergamenu, které zvlášť výrazně trpí nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména kyselým prostředím, vlhkostí, plísněmi a dalšími nepříznivými vlivy.

Zhotovováním věrných kopií a faksimilií listin, vedut, map, grafických listů a dalších písemných a obrazových památek, se tímto umožňuje lépe ochránit jejich originály, které mohou zůstávat v optimálním prostředí archívů. Zhotovené kopie a faksimile lze na rozdíl od originálů podle potřeby časově neomezeně prezentovat na výstavách i ve stálých muzejních expozicích.

 

 


 

V dnešní době vzrůstá zájem veřejnosti o kulturní paměť národa a jeho kulturní dědictví. Současně s tím vzrůstá také zájem o vystavování stále většího počtu nenahraditelných papírových a pergamenových archiválií. Ty však nelze většinou dlouhodoběji veřejně prezentovat. Mnohdy je tato možnost přímo vyloučena. Metoda zhotovování kopií a faksimilií je díky novým pokročilým technologiím proto často jediným způsobem jak tato díla přiblížit veřejnosti, aniž by byla přímo jakkoliv ohrožena.


Naše firma umí toto unikátní řešení nabídnout. Čím se tedy zabýváme? 

 

Zabýváme se digitalizací, zpracováním a vytvářením věrných kopií originálních předloh, například listin s pečetěmi, bez pečetí, kresebných, malovaných i grafických vedut, map, historických dokumentů, grafických listů, notových partitur i některých obrazů, případně rukopisů. Naše faksimile a kopie mohou sloužit nejen jako náhrada za originály při krátkodobých výstavách, ale i jako exponát ve stálých dlouhodobých expozicích. Výhodou našich kopií je jejich rozumná pořizovací cena, vysoká věrnost zpracování, nenáročnost  na prostředí, bezpečnostní zajištění, pojištění a v neposlední řadě možnost jejich okamžité opakovatelné výroby v řádech dnů ve stejné kvalitě provedení. Faksimile jsou garantovány certifikátem o shodě s originálem.

 

Naše společnost při realizaci spolupracuje s licencovanými restaurátory, historiky a odbornými pracovníky archívů a muzeí. Žádosti, povolení a smlouvy s majiteli plně administruje naše společnost. 

 

Jsme připraveni kdykoli zodpovědět Vaše dotazy či odborně prodiskutovat Vaše případné požadavky. VEŠKERÉ ZOBRAZENÉ UKÁZKY JSOU Z NÁMI VYHOTOVENÝCH KOPIÍ. NEJEDNÁ SE O TISKOVÁ DATA!