Foto práce | Digitalizace | 3D VE VÝSTAVBĚ

Digitalizace je jednou z reakcí na veřejnou poptávku po volně šířeném umění. Pro mnohé země je v současnosti prioritou v oblasti umění a kultury. Kromě globálního zpřístupnění uměleckých děl umožňuje další užití například pro edukační účely, animaci apod.

3D skenování
Moravská zemská knihovna v Brně
Digitalizace listiny v Moravském zemském archivu v Brně

STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2017